Skočiť na obsah
Novák
Novák
jazykovedec, pedagóg, publicista

* 15. október 1908 Skalica
† 27. september 1992 Ľubochňa

Študoval na Gymnáziu v Skalici. Slavistiku, romanistiku a ugrofinistiku na Karlovej univerzite v Prahe (1927 – 1932). Po študijnom pobyte vo Francúzsku (1932 – 1934) na univerzite v Sorbone a iných vysokých školách pôsobil ako vedecký pracovník Matice slovenskej v Martine (1934 – 1938). Bol redaktorom Sborníka MS. Pôsobil na Filozofickej fakulte Slovenskej univerzity v Bratislave (1939 – 1948) a na Pedagogickej fakulte univerzity Komenského v Trnave (1968 – 1971). V r. 1971 – 1988 pracoval na Filozofickej fakulte Univerzity P. J. Šafárika v Prešove. Venoval sa skúmaniu dejín slovenského jazyka, spisovnej slovenčine, najmä otázkam pravopisu a fonológie. Svojou prácou Fonológia a štúdium slovenčiny (1934) sa stal priekopníkom moderných smerov v jazykovede na Slovensku. Bol iniciátorom vzniku Slovenskej akadémie vied a umení (1942) a jej prvým generálnym tajomníkom.
Skočiť na hlavnú navigáciu
Skočiť na začiatok stránky