Skočiť na obsah

Tamaškovič

Tamaškovič
Tamaškovič
mecén, národnokultúrny pracovník, národovec, veršovník

* 20. október 1803 Dechtice
† 20. február 1872 Trnava

Vyučil sa za mlynára a následne vandroval desať rokov po celej Európe. Po návrate do Trnavy si otvoril hostinec v dome na Františkánskej ulici. V roku 1846 tu zriadil prvú verejnú čitáreň pre občanov mesta. V roku 1835 bol mestským magistrátom prijatý za mešťana. Jeho hostinec sa stal slovenskou čitárňou, odkiaľ sa šírili slovenské a slovanské knihy a časopisy. Významný národnokultúrny činiteľ, ktorý z Trnavy vytvoril v období rokov 1832 – 1872 jedno z centier slovenského národného hnutia. Bol spoluzakladateľom Matice slovenskej. Aktívne sa zapojil aj do bojov v povstaní v roku 1848, kde pôsobil ako dôstojník Slovenského dobrovoľníckeho zboru. V roku 1849 zastupoval trnavský magistrát v deputácii vyslanej k panovníkovi do Viedne. Vydal 5 samostatných tlačí a 25 príspevkov v časopisoch a ročenkách.
Skočiť na hlavnú navigáciu
Skočiť na začiatok stránky