Skočiť na obsah

Sentiváni

Sentiváni
Sentiváni
filozóf, kňaz, pedagóg, polyhistor, redaktor

* 20. október 1633 Liptovský Ján
† 29. marec 1705 Trnava

Pochádza zo starého šľachtického rodu a celý svoj život sa hlásil k svojmu slovenskému pôvodu. V roku 1653 vstúpil do jezuitskej rehole. Študoval filozofiu na univerzite vo Viedni, a neskôr v Trnave (1661 – 1664) a v rokoch 1664 – 1665 teológiu vo Viedni. V roku 1665  bol vysvätený za kňaza a zároveň dosiahol titul magister filozofie. Pôsobil ako profesor v kolégiu v Košiciach, na univerzite vo Viedni, Trnave, v Štajerskom Hradci a Mníchove. Spočiatku prednášal hebrejčinu, logiku a matematiku, neskôr bol profesorom kazuistiky a kontroverzie. Na univerzite v Trnave zastával mnohé funkcie. Bol jej rektorom, dekanom filozofickej i teologickej fakulty. V rokoch 1679 – 1705 pôsobil ako prefekt univerzitnej kníhtlačiarne a knižnice. Pre tlačiareň zaobstaral nové stroje, umiestnil ju v novovybudovanom krídle kolégia, dobudoval a usporiadal univerzitnú knižnicu a v r. 1690 vydal jej katalóg. Okrem teologických prác písal i práce z exaktných vied – hydrogeológie, astronómie, venoval sa aj historiografii. Počas svojho života napísal a vydal celkovo 56 diel, uverejnil desiatky príspevkov v kalendároch a odborných ročenkách. Je autorom prvej encyklopédie na našom území „Curiosiora et selectiora variarum scientiarum miscellanea I-III". Zaslúžil sa o postavenie kostola v Bielom kostole pri Trnave. Taktiež spísal chronologické tabuľky osobností a udalostí aj s udaním prameňov z čias až po 17. storočie. Vo svojich dielach obhajoval autonómiu Slovanov a Slovenska.
Skočiť na hlavnú navigáciu
Skočiť na začiatok stránky