Skočiť na obsah

Jedlička

Jedlička
Jedlička
básnik, pedagóg, publicista

* 27. september 1947 Zeleneč
† 16. apríl 2008 Trnava

Študoval na Vysokej škole ekonomickej v Bratislave. Pracoval v podniku Tatrasklo v Trnave ako odborník v oblasti odbytu a propagácie. V r. 1987 nastúpil na Materiálovo-technologickú fakultu Slovenskej technickej univerzity v Trnave ako výskumný pracovník a od r. 1990 začal pôsobiť aj ako pedagóg. Od r. 2000 pôsobil ako mimoriadny profesor na Fakulte masmediálnej komunikácie Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave. Bol odborným poradcom vo viacerých inštitúciách v oblasti tvorby a rozvoja marketingových strategických aktivít. Je autorom 8 vysokoškolských skrípt a vyše 50 odborných prác. Venoval sa aj písaniu poézie a drámy. Vydal 7 básnických zbierok, napísal 2 divadelné hry, ktoré mali premiéru v Divadle Jána Palárika v Trnave.
Skočiť na hlavnú navigáciu
Skočiť na začiatok stránky