Skočiť na obsah
Klempa
Klempa
kňaz, náboženský spisovateľ, pedagóg, ľudovovýchovný pracovník

* 24. október 1811 Lakšarská Nová Ves
† 21. november 1903 Trnava

Pochádzal zo zemianskej rodiny. Jeho predkovia získali zemianske tituly od Leopolda I. ešte v roku 1685. Študoval filozofiu v Trnave. Po úspešnom ukončení štúdii ho 28. októbra 1837 vysvätili za kňaza. Od roku 1850 bol ako duchovný vo farnosti sv. Jozefa v Budapešti a v roku 1854 prevzal farnosť sv. Terézie. V roku 1858 mu cirkevná vrchnosť za jeho úspechy v pastoračnej a sociálnej starostlivosti udelila tajný titul pápežského komorníka a v roku 1861 dostal titul prepošta de Ders. V roku 1886 bol vymenovaný za kanonika chrámu sv. Mikuláša v Trnave. Bol reprezentantom tretej generácie bernolákovcov. Usiloval sa, aby Slováci mali vlastné knihy a časopisy, ktoré by posilňovali ich vieru a pomohli im zachovať si rodný jazyk a národnú svojbytnosť. Bol členom prípravného výboru na založenie Spolku sv. Vojtecha a v rokoch 1889 – 1900 jeho predseda. Pomohol pri obnovovaní periodika Cyril a Method. Bol prvým redaktorom Katolíckych novín (1849 – 1851), ktoré v tom čase vychádzali v bernolákovčine. Bol pedagógom na viacerých prestížnych univerzitách. Pedagogickej činnosti sa venoval v rokoch 1886 – 1892.
Skočiť na hlavnú navigáciu
Skočiť na začiatok stránky