Skočiť na obsah

Jankovič

Jankovič
Jankovič
archivár, bibliograf, historik, pamiatkár

* 27. júl 1915 Cífer
† 2. november 1997 Báhoň

Patrí k popredným slovenským historikom a pamiatkarom. Študoval na reálnom gymnáziu v Banskej Štiavnici a Bratislave. V r. 1934 – 1939 študoval slovenský jazyk a dejepis na Filozofickej fakulte Slovenskej univerzity v Bratislave. Doktorát z filozofie získal v r. 1940. Publikoval množstvo vedeckých prác. Svojou činnosťou sa výrazne zaslúžil o poznanie, zdokumentovanie a o záchranu viacerých kultúrnych pamiatok na Slovensku. Autor štúdií z dejín Cífera, mesta Trnava a Trnavskej univerzity. Významná je jeho práca pri usporadúvaní historických fondov zhabanej jezuitskej a gymnaziálnej knižnice v miestnom pracovisku Matice slovenskej v Trnave. V r. 1947 bol zatknutý, vypočúvaný a odsúdený. Po prepustení mohol pracovať len ako knihovník. Je prvým čestným občanom Cífera. Držiteľ Ceny mesta Trnava za r. 2005 in memoriam.
Skočiť na hlavnú navigáciu
Skočiť na začiatok stránky